Debat og politik

Borgere inviteres til høringsmøder om skolestruktur i Faxe Kommune

Arkivfoto: Rolloskolen

Byrådet i Faxe Kommune har vedtaget budgettet for 2024-27. Som en del her af er der truffet overordnet beslutning om skolestrukturen i Faxe Kommune. Der skal fremadrettet være to skoledistrikter i Faxe Kommune.

Børn & Læringudvalget har på den baggrund sendt forslag i høring.

Høringen sker i perioden 13. oktober 2023 til den 8. december 2023. Høringsmaterialet kan læses her: Høringsmateriale.

Der afholdes høringsmøder i alle tre nuværende skoledistrikter på følgende tidspunkter:
• 20. november kl. 19-21: Rolloskolen
• 22. november kl. 19-21: Bavneskolen
• 28. november kl. 19-21: Nordskovskolen

Møderne er for alle interesserede, og man kan møde op til det eller de møder, man selv ønsker.

Program
Kl. 19:00 Fællessang
Kl. 19:05 Velkomst v/borgmester Ole Vive og udvalgsformand for Børn & Læringsudvalget Mikkel Dam
Kl. 19:15 Præsentation og gennemgang af høringsmaterialet
Kl. 19:50 Drøftelser i grupper med fokus på klasseoptimering og én samlet udskolingsskole i kommende distrikt-Vest
Kl. 20:50 Opsamling v/udvalgsformand for Børn & Læringsudvalget Mikkel Dam
Kl. 21.00 Tak for i aften.

Kommentarer