Faxe by

Dansk Folkeparti Faxe´s kandidatliste til KV 2021

Ud fra sin nuværende repræsentation i Faxe byråd har Dansk Folkeparti Faxe valgt at sætte et stærkt hold af kandidater til kommunevalg 2021.

Kandidaterne er bosat jævnt fordelt over det meste af kommunen og dækker et bredt spektrum af fokusområder, her kan f.eks. nævnes økonomi, infrastruktur, udvikling, børn & unge, uddannelse, klima/miljø, de traditionelle velfærdområder etc. etc. 

Her en kort præsentation af kandidater efter opstillingsliste (sideordnet opstilling):

Lars Folmann bosat i Ulstrup, spids- og borgmester kandidat, nuværende byråds- og regionrådsmedlem, medlem af økonomiudvalget og Miljø og Teknikudvalget samt formand for Faxe Forsyning:

 • Erhverv: IT-konsulent i Forsvaret.
 • Socialt engagement: Familie, venner og soldaterkammerater.
 • Fritidsinteresser: Hus, have, jagt, fiskeri, friluftsliv og søndagsture.
 • Motto: Folmann eller forvaltningskaos.

Eli Jacobi Nielsen bosat i Karise med ægtefælle Ester, nuværende byrådsmedlem, formand for Miljø & Teknikudvalget:

 • Erhverv: Tidligere landmåler i entreprenørbranchen.
 • Socialt engagement: Bestyrelsesmedlem i Karise Borger og Erhvervsforening, bestyrelsesmedlem i Kulturgruppen Fru Marthe.
 • Fritidsinteresser: Marathonløb.
 • Motto: Mindre bragesnak, mere jordforbindelse.

Bente Abrahamsen bosat i Faxe, nuværende byrådsmedlem, formand for beskæftigelses & integrationsudvalget, medlem af Senior og Sundhedsudvalget:

 • Erhverv: Selvstændig erhvervsdrivende.
 • Socialt engagement: Medlem af diverse bestyrelser bl.a. Faxe Ladeplads Borger og Erhvervsforening.
 • Fritidsinteresser: Linedans og svømning.
 • Motto: At hjælpe udsatte grupper (borgeren frem for systemet).

Martin Rosbjørn bosat i Rønnede med ægtefælle Maria og deres 2 børn, bestyrelsesmedlem DF Faxe:

 • Erhverv: Tømrer&Snedker mester ved Rosbjørn Tømrer&Snedker.
 • Socialt engagement: Suppleant i JetDanmark, foreningsarbejde med spejdere i Rønnede, tidl. formand for Håndværker netværket i Faxe, tidl. badminton træner for ungdom Dalby.
 • Fritidsinteresser: Modelflyvning, naturen, spejder aktiviteter, foreningsarbejde i HmK.
 • Motto: Udvikling af vore skoler.

Fritz Christensen bosat i Dalby med ægtefælle Lisbeth, lokalformand DF Faxe, medlem af Faxe ældreråd samt regionsældrerådet:

 • Erhverv: Tidligere logistik- og kontraktmanager i IT-branchen.
 • Socialt engagement: bestyrelsesmedlem i Dalby og Omegns Borgerforening, bestyrelsesformand i Grundejerforeningen Dalbygaard, tidl. næstformand i Senior Erhverv Sydsjælland.
 • Fritidsinteresser: Foreningsarbejde, natur (lystfiskeri), MC.
 • Motto: Udvikling med plads til vore svage og ældre borgere.

Steen Petersen bosat i Haslev, nuværende byrådsmedlem, formand for § 17, stk. 4 Udvalget:

 • Erhverv: Tidligere lektor i Historie og Tysk ved Haslev Gymnasium.
 • Socialt engagement: Har været værge for flere borgere.
 • Fritidsinteresser: Historie og drift af Facebook-side med kritik af Islam!
 • Motto: Nej til Islam i Faxe og i Danmark.

Erik Tysbjerg Schiøtt bosat i Haslev med ægtefælle Kristina og deres søn, næstformand DF Faxe:

 • Erhverv: Tidligere projektleder i IT-branchen
 • Socialt engagement: Psykiatrien, medlem af Centerrådet (Center for Selvstændige Boformer og Sundhed), repræsentant for Centerrådet i Dialogforum (rådgivende og debatskabende forum).
 • Fritidsinteresser: Aktiv (spring)rytter – tidligere leder af Tysbjerg Ridecenter.
 • Motto: Støt TAAGF (Total Afskaffelse Af Gensidig Forsørgerpligt).

Simone Bolvig bosat i Haslev med ægtefælle Christian og deres 2 børn, Rising Star DF Faxe:

 • Erhverv: Kontorassistent med mange talenter.
 • Socialt engagement: Tidl. formand & næstformand i børnehavens forældrebestyrelse.
 • Fritidsinteresse: Kreativt håndarbejde, MC.
 • Motto: Familien er kernen i det danske samfund.

Fælles for alle kandidater er deres dybe engagement samt motivation for den forestående valgkamp til KV2021 samt dialogen med Faxe kommunes borgere.

 

Kommentarer