Haslev

Debat: Hvad med den borgervendte dialog og åbenhed Ole Vive?

Her ved årets start kan der være god grund til at samle op.

 

Skrevet af Fl. Duus Mathiesen

Det er et kendetegn politisk, at vi efterhånden er en del der savner dialog og forklaring. Det gælder især borgmester Ole Vive.

Jeg har bemærket at Stevns politisk kloge Venstreborgmester har indført en klar procedure for dialog med borgerne.

Ole Vive har gjort det modsatte. Han har lukket af – tilbyder heller ikke eksempelvis ugentlig eller månedlig træffetid.

Man er så som lodsejer henvist til at skrive; men Ole Vive overholder ikke altid de af Byrådet fastlagte svarfrister.

En vis tilfældighed synes at råde!

Lige før jul fik jeg via Borgerrådgiveren klarlagt, at det var urimeligt at Ole Vive havde tilladt sig at forhale svaret på en skriftlig henvendelse

mere end et halvt år før han efter henvendelse fra borgerrådgiveren tog sig sammen til at svare.

Det samme gælder med møder med eksempelvis lodsejerrepræsentanter om feks. miljø- og vandløbsforhold.

Her lægger borgmesteren også hindringer i vejen for en transparent og saglig dialog på et fagligt veldokumenteret grundlag.

Ole Vive har erklæret sig klart på byrådsmøde vedrørende notatpligten i borgervendte sager.

Jeg kan faktuelt sige, at det i de sager jeg har kendskab til er notatpligten sjældent efterlevet.

Et fromt nytårsønske – der er plads til forbedringer!

Godt Nytår.

 

Kommentarer