Livsstil og forbrug

Det skal du vide om tinglysning af skøde

Står du midt i et boligkøb, eller overvejer du at investere i fast bolig inden for nærmeste fremtid? Så skal du altså huske at have styr på et af de sidste og mest afgørende trin i processen: tinglysning af skødet. Det er her, at køberen officielt bliver den retmæssige ejer af den tilkøbte ejendom. Er du også en smule forvirret over processen for tinglysning af skøde, kan du læse alt om, hvordan og hvorfor det gøres, i artiklen her.

Hvorfor tinglyses et skøde?

Når køberen og sælgeren har underskrevet købsaftalen, bliver der lavet et skøde. Det er først efter tinglysning af skødet, at køberen officielt er ejer af den nye ejendom. Hvis skødet ikke er tinglyst, så er det blot en aftale mellem køber og sælger, som altså ikke er juridisk gældende. Konsekvensen af ikke at tinglyse skødet er, at du som køber ikke kan bevise ejerskab over boligen og derfor ikke kan gøre krav på din ejendomsret.

Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt. Derfor får du her alt den information, du skal bruge, for at sikre hele din købsproces, når du skal investere i ejendom. Når tinglysning af skødet er gjort, bliver ejerskabet registreret i Tingbogen. Det er et officielt register.

Hvordan tinglyses et skøde, og hvem gør det?

Det er et krav, at der udarbejdes og tinglyses et skøde i forbindelse med en bolighandel. Tinglysning foregår online, da alle skøder i dag er digitale dokumenter. De både udarbejdes, underskrives og tinglyses altså digitalt med brug af dit NemID.

Det er en god idé at bruge en advokat eller revisor til din udarbejdelse af tinglysning og skøde, da du således er sikker på, at alt bliver gjort korrekt. Du kan for eksempel risikere, at et skøde bliver tinglyst med en retsanmærkning. Det betyder, at Tinglysningsretten gør opmærksom på, at der er forhold, som forhindrer tinglysning i overensstemmelse med anmeldelsen. Det kan blandt være, fordi den tidligere ejer endnu ikke har aflyst sit lån i ejendommen.

Eftersom tinglysning af skøde foregår online, giver det også rigtig god mening af bruge en digital advokat. Dem kommer der flere og flere af. Når du vælger at få juridisk hjælp af digitale advokater, gør det både prisen og processen lettere for dig. Med en digital advokat kan du få hjælp, hvor og hvornår du vil. Du kan desuden vælge en advokat fra alle dele af landet og finde en virksomhed med ekspertise i lige præcis dette område. Du behøver nemlig ikke rejse dig fra sofaen for at få rådgivning og hjælp til din tinglysning af skøde.

Hvad skal skødet indeholde, og hvad koster det?

Når et skøde anmeldes til tinglysning, skal det indeholde oplysninger såsom ejendommens adresse, prisen på købet og overdragelsesdato. Dertil skal det også være oplyst, hvem der er sælger, og hvem der er køber. Det skal samtidig noteres, hvor stor en del af ejendommen, der overdrages. Det er her, at skødet adskiller sig fra købsaftalen. Skødet er alene en registrering af rettigheden til ejendommen. Derfor indeholder det som regel heller ingen vilkår for handlen og har heller ikke noget formål om at sikre, at handlen bliver gennemført efter aftalen.

Pris på tinglysning af skøde er ret overkommelig. Tinglysning af skøde koster blot en tinglysningsafgift. Denne udgøres af et grundbeløb på 1.660 kr. plus 0,6% af enten købesummen eller ejendommens værdi.

Kommentarer