Samfund

En million kroner projekter på vej til udsatte borgere i Region Sjælland

Foto: PR Foto

17 projekter på tværs af Region Sjælland har fået del i en million kroner. Pengene kommer fra LB Foreningen, som i år uddeler en million kroner til lokale og regionale projekter for udsatte borgere i regionen. Der blev i gennemsnit uddelt 58.823 kroner pr. projekt. Det største beløb var på 175.000 kroner og det mindste på 15.000 kroner.

Udsatte unge på Møn, et værested på Stevns og en tur for udviklingshæmmede håndboldspillere fra Faxe var nogle af de 17 projekter, der blev tilgodeset, da LB Foreningens lokale uddelingsråd i Region Sjælland valgte de konkrete aktiviteter, der skulle støttes i årets uddeling.

– Vi ved godt, at der er udfordringer i Region Sjælland med mange udsatte borgere, og derfor er det også utroligt opmuntrende, at så mange af regionens foreninger og organisationer skaber stærke fællesskaber og har nogle fantastiske ildsjæle, som er med til at skabe muligheder for bedre liv. Vi glæder os meget til at se projekterne blive foldet ud til gavn for mange af de svageste i vores samfund, siger Niels Skak-Jensen, delegeret i LB Foreningen og del af uddelingsrådet i Region Sjælland.

Den største donation var på 175.000 kroner til Foreningen Det Sociale Netværk, der vil åbne en ny afdeling af tilbuddet Headspace på Møn, og den mindste var til Sakskøbing/Slemminge Håndboldklub, som får 15.000 kroner til at give børn, der mangler midler til at være en del af fællesskabet den mulighed.

Der blev blandt andet også midler til BROEN, som fik 50.000 kroner til hver af deres lokalafdelinger i Næstved, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg.

De valgte projekter i Region Sjælland

Foreningen Det Sociale Netværk:

 • Styrkelse af børn og unges trivsel på Møn ved åbning af ny afdeling af Headspace på Møn.
 • 175.000 kroner

Kvisten – Terapi til ofre for seksuelle overgreb

 • Styrkelse af udsatte unge og voksne gennem frivilliges engagement i Region Sjælland. Formålet med projektet er at bringe udsatte borgere i Sjælland ind i meningsfulde fællesskaber, der bidrager til, at de opnår større livskvalitet og livsmestring. Projektet sigter mod at udvide og forbedre Kvistens eksisterende tilbud i regionen ved at tiltrække og fastholde flere frivillige. Kr. 106.600
 • Lær for Livet (fond) S/I
 • Lær for Livets Lokale Børnefællesskaber i Region Sjælland. I LFLs Learning Clubs deltager børn, som har brug for en ekstraordinær indsats for at blive en del af disse fællesskaber, som igen støtter deres selvværd og giver dem mere lyst på læring i skolesammenhæng.
 • 100.000 kroner

Foreningen Dansk Skoleskak

 • Sæt ensomhed og udsathed skakmat. Der gives midler til at involvere flere børn og unge med særlige behov i vores faglige, sociale og mentalt sunde fællesskaber på Sjælland.
 • 75.000 kroner

Red Barnet

 • Aktiviteter i familieoplevelsesklub for børn og familier i udsatte positioner i Guldborgsund
 • 62.400 kroner

Værestedet Café Stevnen

 • Cafe Stevnen et socialt værested med fællesskaber og aktiviteter for udsatte borgere på Stevns
 • 60.000 kroner

Broen Næstved

 • En aktiv fritid for alle. Der gives midler til at støtte børn, som kommer fra udsatte familier, så der kan betales for deres fritidskontingenter samt det nødvendige udstyr, som børnene har brug for, for at kunne deltage på lige fod med de øvrige børn.
 • 50.000 kroner

Broen-Vordingborg

 • BROEN Vordingborg er en forening, som støtter udsatte børn og unge. Fokus er på børn og unge, hvis livssituation er blevet svær, eller hvor forældrene ikke kan finde plads i budgettet til, at børnene kan deltage i de fællesskaber der skabes ved at være aktiv i kommunens foreninger og andre fritidstilbud.
 • 50.000 kroner

Broen Guldborgsund

 • Børn bliver en del af fællesskabet. Broen Guldborgsund støtter udsatte børn og unge, som i forvejen ikke går til en fritidsaktivitet.
 • 50.000 kroner

BROEN Lolland

 • En vej ind i fællesskabet for udsatte børn og unge. BROEN Lolland yder støtte til socialt og økonomisk udsatte børn og unge op til 18 år i Lolland kommune, så de kan blive en del af positive fællesskaber, hvor de kan dyrke en fritidsaktivitet på lige fod med andre jævnaldrende.
 • 50.000 kroner

Boligselskabet Sjælland

 • Børnebestyrelser for børn og unge i udsatte positioner i almene boligområder i Køge og Roskilde. Der gives midler til tre børnebestyrelser i hhv. Køge og Roskilde. Formålet er at opbygge positive sociale fællesskaber og øge medborgerskab og demokratiforståelse blandt børn og unge i sårbare positioner fra udsatte boligområder.
 • 50.000 kroner

Tuse IF Fodbod

 • Team Stjernemix – fodbold, sammenhold og leg skal være for alle. Også for børn med diagnoser! Team Stjernemix er for 5-13 årige piger og drenge med særlige behov, der har brug for små og overskuelige rammer.
 • 50.000 kroner

Tubanu

 • Tubanu fællesskab i Slagelse og Næstved
 • 38.000 kroner

Sydsjællands Håndboldklub

 • Støtte til deltagelse ved Lykkeliga stævne på Bornholm.
 • 28.000 kroner

Retshjælpen på Stevns

 • Råd til ret – Retshjælpen på Stevns giver udsatte borgere råd til at få ret i Stevns kommune. Der gives midler til at oprette satellitrådgivninger i Hårløv og Strøby Egede og hermed komme de borgere i møde, for hvem afstanden er et problem.
 • 25.000 kroner

Team Faxe Håndbold

 • Tur til Speciel Olympic Idrætsfestival 2024 og deltagegebyr for 12 spillere og 2 trænere
 • 15.000. kroner

Sakskøbing/Slemminge Håndboldklub

 • Alle skal have lige mulighed for at spille håndbold. Der gives midler til midler til betaling af kontingent for ungdom spillere fra 3 år til 18 år.
 • 15.000 kroner

Kommentarer