Debat og politik

EP-debat: Flere cyklister i Europa

Rikke Lauritsen, kandidat til Europa-Parlamentet for SF.

Af: Rikke Lauritsen, kandidat til Europa-Parlamentet for SF.

og Kenneth Øhrberg Krag, Direktør for Cyklistforbundet.

Giver det menig at snakke cykelpolitik på EU-niveau? Ja, for transporten står for en stor del af vores klimabelastning – og den største del kommer fra privatbilisme.

Så hvis vi får flere til at cykle, vil der være mindre forurening, mindre CO2-udledning, mindre støj, færre ulykker – og vi bliver sundere. 

Det er simpelthen en god forretning at få flere til at cykle.

Mange mennesker er afhængige af deres bil – især udenfor de store byer. Det gælder i hele Europa. Men mange steder – også i Danmark – er antallet af biler steget kraftigt de sidste mange år – også selvom de fleste bilture stadig er kortere end 5 km, og man derfor godt kunne cykle den afstand. 

Heldigvis kommer der flere elbiler, og de falder i pris, så flere kan få råd til dem. På EU-niveau har man forbudt salg af nye benzin- og dieselbiler i 2035, hvilket tydeligt viser producenterne, hvilken vej de skal gå.

Men selvom elbiler er bedre for klima og miljø, så er det nogle store maskiner, der også er ressourcekrævende at producere; de fylder, larmer og slider på vejene. De udleder mikroplast fra dækkene, skaber trængsel – og gør livet usikkert for sårbare trafikanter. 

Støj og forurening fra biler er hvert år skyld i sygdomme og for tidlig død. Samtidig bliver vi europæere større og får flere sygdomme. Mange af os får for lidt motion, fordi vi sidder for mange timer i biler og bag skriveborde. 

Konkrete tiltag

I Danmark har vi traditionelt en stærk cykelkultur, men desværre er antallet af cyklister faldet. Flere har fået biler, hvilket både gør det nemmere at tage bilen, men det gør det jo også mere utrygt at være cyklist, når man skal kæmpe om pladsen med de mange og større biler. 

For at få flere til at cykle, skal det være trygt og sikkert, nemt og bekvemt. På EU-niveau kan vi lave anbefalinger og krav samt støtte lokale myndigheder i arbejdet med cykelfremme.

Som cyklistforbund og politiker vil vi samarbejde bl.a. for disse anbefalinger:

– Sæt hastigheden ned i byerne og farlige steder på landevejene.

– Skab sikre og gode cykelparkeringsforhold på pladser, ved trafikknudepunkter og stationer.

– Giv skattefordele til dem, der cykler på arbejde.

– Lav lånemodeller for el-cykler ud, så alle kan prøve dem.

– Frem cykelturisme gennem cykeludlejning og informationer om cykelruter og overnatning.

– Indret byerne til cyklister og gående: cykelstier, sikre skoleveje og cykelvenlige vejkryds.

– Skab flere gode cykelruter mellem byerne og på landet.

– Indfør 1,5 meter overhalingsafstandskrav, når biler overhaler cyklister.

Cyklisme på dagsordenen

Cykelpolitik er ofte lokalpolitik, men mange kommuner mangler penge. I samarbejde med staten og EU, kan kommunerne komme langt. Medlemslandene og EU skal øge puljerne til cykelfremme og skal gøre det nemmere at søge dem. 

På EU-niveau har Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet lavet en fælles cykelerklæring for at fremme cyklisme. Vi skal have en grøn mobilitetsplan med bedre kollektiv transport og bedre vilkår for cyklister i hele EU. Vi skal satse på grøn mobilitet for alle.

Hastighed

På landsplan vurderes hver 5. trafikulykke at skyldes for høj fart. Jo højere fart, jo større risiko for cyklister og gående. 

Hvis flere skal cykle, skal det føles trygt og sikkert. Derfor skal vi sænke hastigheden i byerne ligesom de allerede har gjort i fx Paris, Amsterdam og Bruxelles.

I Danmark kan kommunerne ikke selv bestemme, hvilke hastighedsgrænser de vil have. Det skal vi have lavet om på. For fart dræber. Her skal Folketinget i gang. Det skal selvfølgelig være de lokalt valgte politikere, der kan bestemme, hvor hurtigt man må køre i kommunen.

Kombinationsrejser

Den kollektive trafik skal også være cykelvenlig. Vi skal gøre det nemmere enten at tage cyklen med bussen eller toget – og sørge for god cykelparkering, så man kan være sikker på, at cyklen er der, når man skal cykle hjem igen. 

Mange turistbureauer har allerede cykelkort, men der skal mere til. Hvis nu der på flere banegårde var oprettet turistbureauer med cykeludlejning, cykelkort, tips og tricks til seværdigheder og overnatningsmuligheder, så kunne bæredygtig turisme i kombination med togrejser være den fremtidige rejseform for turister i Danmark.

Vi vil arbejde for, at børn i hele Europa oplever friheden ved at kunne cykle til skole og sport. Det kræver trygge veje. Men det kræver også, at vi forældre tør give slip og huske på, hvad det gav os at kunne cykle rundt, da vi var børn.

Lad os i fællesskab skabe trygge cykelforhold, så både unge og gamle tør tage cyklen. For vores sundhed og fremtids skyld.

Kommentarer