Debat og politik

EP-debat: Klimakampen tilhører ikke venstrefløjen!

Karin Liltorp, EU-ordfører (Moderaterne), Kandidat til Europa-Parlamentet.

Af: Karin Liltorp, EU-ordfører (Moderaterne), Kandidat til Europa-Parlamentet.

Søndag var der arrangeret klimamarcher over det meste af landet. Et dejligt initiativ, hvor alle, der interesserer sig for klimaet, kunne komme på gaden og støtte op om en god sag. Dog var der flere, der oplevede, at de ikke var velkomne i marchen: Nemlig politikere, der ikke tilhører venstrefløjen.

Det er SÅ ærgerligt. Kan vi ikke blive enige om, at kampen for fremtidens klode ikke vindes ved at prøve at grave grøfter? Den vindes kun, hvis vi arbejder sammen. Og mon ikke, at de fleste fornuftige mennesker i hele de danske land, har et stort ønske om, at vi gør en stor indsats for at forbedre naturens tilstand?

Det drejer sig nemlig ikke om at mene det ”mest rigtige”, men om at være med til at implementere de rigtige løsninger. Selvfølgelig kan der være forskellige holdninger til, hvordan løsningerne ser ud: Er det den bedst med solceller på alle tage, eller burde man satse mere på havvindmøller? Kunne nye typer af atomkraftværker være en del af løsningen? Hvor er det bedst at placere de nye naturområder?

Moderaternes udgangspunkt er, at vi er løsningsorienterede. Vi er ikke fanget i specifikke ideologiske synspunkter, men vil meget gerne være med til at løse problemerne. Tiden skal bruges på at finde de gode løsninger, som nemmest og hurtigst kan implementeres, i stedet for at strides om, hvem der ”vil det mest”, og hvem der ”sagde det først”.

Moderaternes grønne EU-forslag er mange og forskelligartede, for der skal mange greb i brug, for at sikre en grøn fremtid. Jeg kan i flæng nævne: fuld skrue på grønne brændstoffer, investering i elnettet, favorisering af grønne investeringer, udfasning af landbrugsstøtte koblet til produktion af klimabelastende fødevarer, fuldt stop for støtte til dyrkning af lavbundsjorder – og meget andet. Vi tør også godt sige højt, at der er brug for at vi omlægger vores forbrug. Det betyder ikke, at vi skal leve i armod, men at de varer vi forbruger, er mere bæredygtige. Derfor foreslår vi, at EU introducerer et forbrugsbaseret klimamål, der skal mindske vores forbrugsbaserede udledninger væsentligt.

Er vi så grønnere og bedre end de andre? Ikke nødvendigvis, men dette er vores bud på grøn omstilling. Vi er altid villige til at tage ved lære, hvis der kommer bedre forslag. En ting er dog sikkert: Vi vil OGSÅ kæmpe for den grønne dagsorden, så det er ikke forbeholdt venstrefløjen. Så lad os forene kræfterne, så vi kan stå i mod den helt store trussel: At de højre-nationale partier, der ikke interesserer sig for klima, får for meget magt. Og lad os glæde os over, at så mange, på tværs af politiske skel, havde lyst til at deltage i klimamarchen.

Kommentarer