Debat og politik

EP-debat: Søg humanistiske løsninger i flygtningepolitikken

Taner Genc, kandidat til EU-parlamentet for SF.

Af: Taner Genc, kandidat til EU-parlamentet for SF

I EU gør man i øjeblikket meget ud af flygtningespørgsmålet.

Man gør det til et stort problem og forsøger at fastholde de flygtninge der søger mod Europa, i nabolande som Tyrkiet og Libyen. Lande der ikke just er berømt for deres respekt for menneskerettigheder. Ja, den danske regering søger tilmed i samarbejde med en række andre EU-lande at skabe mulighed for at sende de flygtninge der trods forhindringer alligevel når til Europa, til diverse afrikanske lande.

I SF bryder vi os ikke om disse metoder. I stedet er det vores håb at man kan finde ud af at fordele ansvaret for flygtninge på alle EU-lande i stedet for at overlade størstedelen af ansvaret til Italien og Grækenland. Hvis man gjorde det – eventuelt på en sådan måde at lande der absolut ikke vil modtage flygtninge, i stedet skulle betale for modtagerlandenes udgifter til flygtninge – ville det blive klart for alle at det kun er et beskedent problem, at der kommer flygtninge til Europa.

Men naturligvis ville det være en fordel hvis der var færre, der behøvede at flygte på grund af krænkelse af deres menneskerettigheder og udsathed under krige og katastrofer. Det kunne være en grund til at man i EU gav støtte til demokratiske kræfter i de lande, som mange af flygtningene kommer fra. Det kunne bidrage til at færre mennesker havde behov for at flygte.

Og på længere sigt vil en mere aktiv klimapolitik kunne forebygge de økologiske katastrofer der er en årsag til, at specielt mange afrikanere søger til Europa når deres levemuligheder forringes af økologiske katastrofer.

Det vil jeg arbejde for hvis jeg bliver valgt til EU-parlamentet den 9.juni.

Kommentarer