Faxe

Faxe Forsynings administrerende direktør fylder 60 år den 9. november

Marianne Almindsø Andersen fylder 60 år.

I corona-tider fejres runde fødselsdage afdæmpet og anderledes. Således også når admini strerende direktør for Faxe Forsyning Marianne Almindsø Andersen den 9. november 2020  fylder 60 år. 

Marianne Almindsø Andersen er uddannet cand. techn. soc. fra Roskilde Universitet, RUC. Før  hun startede hos Faxe Forsyning, kom hun senest fra en stilling i Vordingborg Kommune som  miljøfagleder. 

Marianne Almindsø Andersen har stor erfaring på forsyningsområdet, og hun har tidligere  været direktør for Greve Solrød Forsyning fra stiftelsen i 2011 til 2016, hvor selskabet blev fu sioneret ind i Klar Forsyning med hovedsæde i Køge. 

Fødselsdag på Corona maner  

Hvis der ikke havde været Corona, ville der have været afholdt en reception for fødselaren,  men forsamlingsforbuddet sætter en stopper for dette.  

”Derfor var vi nødt til at tænke ud af boksen og finde på noget andet,” fortæller HR-konsulent  Tine Hildebrandt Lehrmann.  

Heldigvis findes der alternative og digitale muligheder, og de blev udnyttet til at overraske  fødselaren.  

Alle medarbejdere i forsyningen ”mødtes” derfor via Teams og råbte hurra, sang fødselsdags sang og åbnede gaver. Og det var ikke kun fødselaren der fik gaver og blev overrasket. Alle  medarbejder fik en lækker chokolade-julekalender, som blev åbnet sammen foran skærmen. 

”Selvfølgelig skulle Marianne fejres på en eller anden måde. Samtidig ville vi gerne påskønne  medarbejdernes indsats i et år hvor alt har været anderledes. Vi har ikke mulighed for at ses  så meget fysisk og så mange ad gangen, så vi må tage digitale metoder i brug,” fortsætter Tine  Hildebrandt Lehrmann.  

Hvad optager fødselaren mest lige nu?  

”Det der optager mig mest er, at sørge for at vi får udført vores opgaver – vand i hanen, at  spildevandet renses og spandene med genbrug og affald bliver tømt – på trods af coronaen.  Det optager mig også meget, at Faxe Forsynings bestyrelse netop har vedtaget en ny strategi  som bl.a. indeholder strategier – som mest miljø for pengene og attraktiv arbejdsplads. Det  bliver min opgave i den nærmeste fremtid at få disse ord til at give mening og til at gøre en  forskel,” fortæller Marianne Almindsø Andersen. 

Hvordan skal fødselsdagen fejres?  

”Jeg har valgt at udskyde min fødselsdag, så den bliver kun fejret med min nærmeste familie  som består af min mand, min far og mine to sønner,” siger Marianne.

Kommentarer