Debat og politik

Faxe Kommune stærkt utilfreds hvis Faxe Bugt inddrages som klapplads i forbindelse med Nordhavnstunnel

I Faxe Kommune er man stærkt utilfredse med at Faxe Bugt inddrages som mulig klapplads i forbindelse med etablering af Nordhavnstunnel med henvisning til, at der ikke er tilstrækkelig plads indenfor projektområdet ved Nordhavnen til at klappe materialet, hvilket ellers var forudsat i VVM redegørelsen for projektet.

Som det lyder af en meddelelse på kommunens hjemmeside, er Teknik- og Miljøudvalget i Faxe Kommune forundrede over, at der overhovedet overvejes klapning i Faxe Bugt, efter at Transportministeren netop har igangsat undersøgelser af alternativer til klapning i Køge Bugt af materialer fra etablering af Lynetteholmen.

– Teknik- og Miljøudvalget forventer klart på den baggrund, at projektet med klapning fra Nordhavnstunellen også sættes i bero, mens andre løsninger end klapning undersøges. Og såfremt det dokumenteres, at alternativer til klapning ikke er muligt, så forventer Teknik- og Miljøudvalget, at klapning skal ske på klapplads i umiddelbar nærhed af Nordhavnen, lyder det fra Teknik- og Miljøudvalget i Faxe Kommune, som ligeledes udtrykker kritik af den korte svarfrist set i lyset af de store miljømæssige konsekvenser, som klapning kan have.  

Kommentarer