Terslev

Faxe søger midler til fem cykelsti-projekter

Faxe Kommune søger nu om 13,2 millioner kroner i støtte til fem projekter, der skal få flere – især børn og unge – til at hoppe på cyklen til skole og arbejde.  

Indtil flere af de væsentlige cykelstiprojekter fra Faxe Kommunes trafikhandlingsplan og et enkelt borgerforslag kommer tættere på at blive til noget.

I hvert fald har Teknik & Miljøudvalget netop godkendt, at Faxe Kommune ansøger om midler fra statens pulje på 200 millioner kroner til fremme af cyklisme i Danmark. 

Kommunen skal selv supplere med 50 procent af det beløb, der i givet fald bliver tildelt Faxe. I dag er der sammenlagt tre millioner kroner afsat; en million til trafiksikkerhed, som kan være midler til cykelstier, og to millioner specifikt til cykelstier. Sammenlagt har udvalget besluttet at gå videre med fem ansøgninger, som tilsammen giver en anslået anlægspris på 13,2 millioner kroner. 

– Jeg er meget opsat på, at vi gør alt, hvad vi kan, for at realisere så mange projekter som muligt. Det er gennemarbejdede skolevejsundersøgelser, som ligger til grund for anbefalingerne og behovet for cykelstier. Det er en vigtig prioritet, at vores børn oplever, at det er trygt at cykle i skole, og at det i realiteten også er sikkert for dem at cykle, siger Dorte Egede Borg, formand for Teknik & Miljøudvalget. 

– Et af projekterne er opstået på baggrund af borgerhenvendelser i forbindelse med arbejdet med trafikhandlingsplanen. Det drejer sig om belysning for enden af Stengårdsvej i Haslev, hvor vejen går over i Blåbærstien, som løber under Københavnsvej. Jeg glæder mig over, at vi også ansøger om midler til et projekt, som kommer direkte fra borgere, som har peget på en konkret udfordring, tilføjer formanden. 

Ud over belysning ved Blåbærstien er der fire andre projekter i spil. 

1.  Etablering af autoværn mellem dobbeltrettet cykelsti og kørebane ved Faxevej mellem Dannebrogsvej og Kissendrupvej, Faxe Ladeplads. Der er tale om en anbefalet skolerute til Hylleholt Skole. Anslået anlægspris 1,4 millioner kroner. 

2.  Anlæg af ny belysning og asfaltering af grussti mellem Nysevænget og Ternesøvej, Terslev. Der er tale om en anbefalet skolerute til Terslev Skole.

Anslået anlægspris 1,2 millioner kroner. 

3.  Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Karisevej mellem Ærtevænget og Tågerupvej, Dalby. Der er tale om en anbefalet skolerute til Druestrup Friskole.

Anslået anlægspris 5,67 millioner kroner. 

4.  Dobbeltrettet cykelsti langs Bråbyvej mellem Troelstrupvej og eksisterende sti nord for Vestre Ringvej, herunder justering af signalanlægget Vestre Ringvej/Bråbyvej samt ekspropriation. Stien er udpeget for at skabe sammenhæng til de nye udstykninger syd for ringvejen.

Anslået anlægspris 4,9 millioner kroner. 

Faxe Kommune skal finansiere 50 procent af de projekter, som der gives tilskud til fra puljen, såfremt kommunen siger ja tak, til puljetilskuddet.

Der er afsat en million til trafiksikkerhed og to millioner til cykelstier i 2023.

Hvis kommunen får tilskud til alle fem projekter, skal byrådet tage stilling til, hvordan regningen skal betales, når der forhandles om budget 2023.

Kommentarer