Samfund

Fjerkræbesætninger i Vestsjælland og i Sønderjylland er ramt af fugleinfluenza

Ved Ruds-Vedby i Sydvestsjælland er en besætning med cirka 40.000 kalkuner ramt af fugleinfluenza. Det samme gør sig gældende for 22.000 høns ved Tinglev i Sønderjylland (se nedenfor). I begge områder har Fødevarestyrelsen oprettet restriktionszoner med overvågning og særlige krav om registrering og smittebeskyttelse. Illustrationer: Førdevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen har søndag erklæret udbrud af fugleinfluenza i en kalkunbesætning i Sydvestsjælland samt en besætning med høns i Sønderjylland. Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen indledte samme dag det store arbejde med at aflive i alt cirka 62.000 dyr.

Tæt på Ruds-Vedby i Sydvestsjælland er en kalkunfarm med næsten 40.000 dyr ved Ruds-Vedby smittet med smitsom og meget dødelig fugleinfluenza. Det samme gør sig gældende i Tinglev i Sønderjylland med en besætning på 22.000 æglæggende høns. Det viser prøver fra døde kalkuner og høns, som Statens Serum Institut analyserede søndag.

– Det er bekymrende, at vi slutter ugen med endnu to store udbrud. Tidligere på ugen har vi måttet aflive tre store kalkunbesætninger i Sydvestsjælland, og vi må på baggrund af de mange udbrud endnu en gang advare om, at smitte fra vilde fugle udgør en stor risiko for alle fjerkræhold, både store og små. Det understreger vigtigheden af god smittebeskyttelse, og at Fødevarestyrelsens råd og regler efterleves, siger enhedschef Mette Kirkeskov Sie, Fødevarestyrelsen.

Allerede søndag indleder Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen arbejdet med at aflive de mange dyr. Det sker for at begrænse smitterisikoen – og for at minimere dyrenes lidelser. Sygdommen smitter kun yderst sjældent mennesker, men er dødelig for fuglene.

Zoner skal inddæmme smitte

I både Ruds-Vedby og ved Tinglev har Fødevarestyrelsen oprettet restriktionszoner, dels en tre kilometer beskyttelseszone og dels en ti kilometer overvågningszone rundt om den smittede besætning. Zonerne bliver oprettet for at begrænse risikoen for smittespredning.

I begge zoner skal fjerkræ- og fugleejere registrere deres fugle på landbrugsindberetning.dk. I zonerne er det blandt andet forbudt at afholde udstillinger med fugle, flytte fugle og produkter fra fugle indenfor og ind og ud af zonen, med mindre Fødevarestyrelsen har givet tilladelse.

Fødevarestyrelsen kan tidligst ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning af fuglene og desinfektion af den ramte ejendom er afsluttet.

Mulige eksportbegrænsninger

Uden for restriktionszonen kan handel med æg, fjerkræ og fjerkrækød med de øvrige EU-lande fortsætte som hidtil. Lande uden for EU kan dog lukke for deres import af æg, fjerkræ og fjerkrækød.

Råd og regler

Fødevarestyrelen hævede den 18. december 2023 trusselsniveauet for smitte med fugleinfluenza fra de vilde fugle til høj. Derfor blev der indført regler om, at tamfugle skal lukkes inde eller overdækkes. Formålet er at undgå, at vilde fugle smitter tamfuglene.

Indhegninger, der er 40 kvadratmeter eller mindre, er undtaget fra kravet om overdækning, men ejerne skal holde dyrene indhegnet. Ejere af ande- og gåsebesætninger er også fritaget for kravet om overdækning, hvis de begrænser fuglenes udeareal og sikrer sig, at vilde fugle ikke kan lande i indhegningen. Foder og vandtrug skal overdækkes, så de vilde fugle ikke spiser og drikker med.

På grund af det forhøjede trusselsniveau forbyder Fødevarestyrelsen også dyrskuer og andre samlinger af fjerkræ og fugle i hele landet.

Vilde fugle spreder smitte

Fugleinfluenza kan blive spredt via vilde fugle, fugleklatter og døde fugle, og blive slæbt med ind i fjerkræindhegninger, når deres ejere går ind til dyrene. Fødevarestyrelsen anbefaler, at ejerne sikrer sig, at vilde fugle ikke kan komme ind i indhegningerne. Hvad enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler, anbefaler Fødevarestyrelsen, at man som minimum skifter og desinficerer fodtøj, inden man går ind til sine fjerkræ.

Hvis du ser høj dødelighed eller problemer med vejrtrækningen hos dine fugle, kan det være et tegn på fugleinfluenza. Du skal i så fald kontakte en dyrlæge.

Finder du en død fugl i naturen, som du tror kan være død af fugleinfluenza, kan du melde fundet til Fødevarestyrelsen på appen ‘Fugleinfluenza Tip’.

Læs mere

Bekendtgørelse med kort over restriktionszone ved Tinglev

Bekendtgørelse og kort med restriktionszone for Ruds-Vedby

Se om du bor i en zone

Se reglerne, der gælder i zonerne

Sådan kan du undgå smitte til dine dyr 

Bekendtgørelse om biosikringsforanstaltninger mod aviær influenza

Kommentarer