Samfund

Højesteret sætter punktum, der kommer ikke en grusgrav ved Bjerrede

Nymølle Stenindustrier driver flee grusgrave, blandt andet landets største, Hedehusene grusgrav ved Roskilde. Arkivfoto.

I 2019 sendte råstofvirksomheden Nymølle Stenindustrier ansøgning til Faxe Kommune om at udvinde 100.000 kubikmeter grus og sand fra et område i Bjerrede på Østsjælland. Råstofferne befinder sig under grundvandsspejlet, og udvinding ville derfor resultere i en sænkning af spejlet.

Den slags spørgsmål behandles i Faxe Kommune af Teknik- og Miljøudvalget, og her sagde man i november 2019 nej. Begrundelsen henviste til vandforsyningsloven og hensynet til kvaliteten af grundvandet i området.

Siden da har Nymølle Stenindustrier, som driver flere grusgrave, i tre retsinstanser forsøgt at få tilsidesat afgørelsen fra kommunen med påstand om påstand om usaglig sagsbehandling.

Onsdag afgjordes sagen endeligt i Højesteret og frifandt kommunen for påstanden.
En af politikerne i det kommunale udvalg, Henrik Aakast som var med til at træffe afgørelse i sagen, var ifølge virksomheden inhabil på grund af personlige interesser i sagen, og afslaget var usagligt, lød påstanden.

Men landets højeste retsinstans slog fast, at Henrik Aakast ikke var inhabil, da han som medlem af kommunens Teknik- og Miljøudvalg deltog i udvalgets behandling af Nymølle Stenindustriers ansøgning om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i en grusgrav i Bjerrede.
Henrik Aakast er medejer af en række ejendomme ud til området, hvor der efter planerne skulle graves grus, men ifølge dommen fra Højesteret var det ikke påvist, at ejendommenes ville falde som følge af etableringen af en grusgrav.

Derudover lægger dommen vægt på, at Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse er truffet i en kommune, der er af en størrelse, hvor “konkrete arealer må forventes jævnligt at kunne berøre kommunalbestyrelsens medlemmer i større eller mindre grad”.

Nymølle Stenindustrier skal betale 150.000 kroner i sagsomkostninger til Faxe Kommune, og derudover står kommunens afvisning af ansøgningen om midlertidig grundvandssænkning altså ved magt.

Kommentarer