Roholte

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Musikforeningen Samklang

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab og kassererens beretning

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Søren (Banjo) Nielsen (Musikansvarlig) – stiller op til genvalg

Kim Godske (Bestyrelsesmedlem) – stiller op til genvalg

Tina Werngreen (Bestyrelsesmedlem) – Stiller op til genvalg

Derudover skal der vælges 2 billagskontrolanter og 1 billagskontrolantsupplant.

7.Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.

Torsdag den 18/11 – 2021 kl.19.00

I Roholte Aktivitetshus

Vindbyholtvej 30b, Roholte, 4640 Faxe

Der er mulighed for spisning kl 18.00. Dog for egen regning. Hvis du ønsker at spise skal vi have din tilmelding senest 15/11-21

Menuen er smørrebrød

Tilmelding sker til Sally på tlf. 61355696

Kommentarer