Erhverv

Møns Bank leverer største overskud i bankens historie

Resultatet i Møns Bank for 2023 er solidt og meget tilfredsstillende, lyder det fra bankdirektør Per Sjørup Christiansen. Foto: Møns Bank.

Møns Bank kom igennem 2023 med et overskud før skat, der var næsten dobbelt så stort som året før og er samtidig det største i bankens historie. Fremgangen skyldes ifølge banken, at der er skabt et forbedret kundegrundlag, en normalisering af renteniveauet, positive kursreguleringer og få tab på udlån.

Resultatet før skat landede på 114 mio. kr., mens det i 2022 var på 58 mio. kr. Af de 114 mio. kr. kommer 91 mio. kr. fra den egentlige basisdrift, mens kursreguleringerne af bankens værdipapirer bidrager med 26 mio. kr. Posten med tab og hensættelser trækker i modsat retning med 3 mio. kr.

– Resultatet for 2023 er solidt og meget tilfredsstillende. Det understreger, at vores ambitioner om at være banken med de stærke relationer og værd at anbefale er rigtig, siger bankdirektør Per Sjørup Christiansen.

Overskuddet efter skat på 88 mio. kr. er det største i bankens historie. Overskuddet bidrager til, at Møns Bank fortsat er en solid bank, der er godt polstret og på den måde klar til at hjælpe både privat- og erhvervskunder med såvel lån som formuerådgivning. Størstedelen af overskuddet bruges til at polstre banken yderligere til fremtiden. Med en kapitalprocent på 28,8 pct. er Møns Bank et af de mest solide pengeinstitutter i Danmark.

– Den positive udvikling i bankdriften i specielt de seneste to år giver Møns Bank et solidt grundlag og udgangspunkt for at støtte og være katalysator for bankens kunder og udvikling i vores lokalområder – både når de økonomiske konjunkturer går op, og når de går ned, siger Per Sjørup Christiansen.

Ingen planer om at hæve gebyrer

Møns Bank har ikke hævet gebyrerne i hverken 2022 eller 2023, og der er heller ikke planer om at hæve gebyrerne i 2024. Nationalbanken har forhøjet sine renter 10 gange siden sommeren 2022. Alene i 2023 blev de pengepolitiske renter forhøjet seks gange, men Møns Bank har ikke sendt hele regningen fra Nationalbanken videre til kunderne.

På indlånssiden har Møns Bank forhøjet renten med op til 1,65 pct.point for sine Plus-kunder. Banken har også introduceret et indlånsprodukt, hvor det er muligt at få en højere rente, når man binder pengene i 6 eller 12 måneder.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på 4 kr. per aktie svarende til 20 pct. af aktiekapitalen. Det er dobbelt så meget som året før, og det svarer til 8 mio. kr. i alt. Størstedelen af Møns Banks aktionærer er bosat i lokalområdet, og det foreslåede udbytte kommer dermed lokalsamfundet til gode.

– De gode resultater i Møns Bank er til gavn for lokalsamfundet, som vi er stolte af at være en del af. Selv efter udbyttebetalingen er Møns Bank fortsat godt polstret i kapitalmæssig forstand og et af de mest solide pengeinstitutter i landet, siger Per Sjørup Christiansen.

Ny strategi med fokus på vækst

Ved indgangen til 2023 var der stor usikkerhed om den økonomiske udvikling, og om hvordan højere renter og stigende energipriser ville påvirke kunderne og bankens resultat. Udviklingen i 2023 endte med at blive bedre end forudset, og derfor er forventningerne til årets resultat blevet opjusteret flere gange.

Møns Bank vil i 2024 have fokus på at hjælpe bankens kunder igennem de økonomiske udfordringer, som følger af den makroøkonomiske udvikling. Der er udsigt til skærpet konkurrence, men Møns Bank er i en god position med stærke produkter på hylderne.

– Vi har fokus på at drive en effektiv bank med fokus på kunderne. Møns Bank har gode muligheder for at vokse i de områder, hvor vi er til stede. Det forventer jeg at kunne se i udviklingen i 2024 og i årene fremover, siger Per Sjørup Christiansen.

Samlet set forventer Møns Bank et resultat før skat på mellem 70 og 95 mio. kr. i 2024.

Møns Bank har taget hul på en ny strategi, der løber frem til 2027. Strategien tager udgangspunkt i bankens kerneværdier og har fokus på vækst.

– Væksten i de kommende år skal komme ved at øge forretningsomfanget med både eksisterende og nye kunder – både private- og erhvervskunder. Væksten skal også komme ved at etablere en ny filial med henblik på udvidelse af vores primære markedsområde. Det skal gerne ske inden for de næste tre år, men det afhænger af, at vi får det rigtige hold og den rigtige lokation, siger bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen.

Kommentarer