Faxe by

Naturen er knastør – Sankt Hans bålet kan være i fare for aflysning

Beredskabsinspektør Elias Samsø Larsen fortæller om situationen i naturen lige nu. Find link til videoen i artikel.

Den seneste tids sommervejr har betydet, at naturen er knastør lige nu.

Kan man ikke finde et ordentligt underlag til bål, skal man helt lade være, siger beredskab om brandfare.

Man skal være yderst påpasselig. Det gælder både engangsgrill, bål i naturen og ikke mindst brugen af ukrudtsbrændere.
Det er vigtig at udvise ekstrem forsigtighed. Der skal ikke ret meget til, før den tørre vegetation antænder.

Se videoen fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning HER

Brandfareindekset, der kan ses på www.brandfare.dk, viser i øjeblikket et stigende brandfare-niveau mange steder i Danmark.

Det fik onsdag Danske Beredskaber til at varsle, at sankthansbålet måske må aflyses igen i år.

Sidste år var det corona, der spændte ben for midsommertraditionen. I år er det måske solen, der slukker bålhyggen.

Mandag formiddag mødes de kommunale beredskabers myndighedschefer for at vurdere situationen.

Umiddelbart derefter melder Danske Beredskaber ud, om der bliver afbrændingsforbud og hvor, det eventuelt rammer.

  • Vær opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild. Sådanne forbud fremgår ikke af denne hjemmeside
  • Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen
  • Hold altid afstand til bevoksning
  • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt
  • Brug kun åben ild i stille vejr
  • Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild
  • Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand
  • Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation
  • Parker aldrig din bil i højt tørt vegetation
  • Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude

Via Brandfare.dk finder du gode råd m.m. Du finder websitet HER

Kommentarer