Navnenyt

Ny økonomichef for Faxe Kommune

Foto: Faxe Kommune

55-årige Jens Vedel Jørgensen bliver fra 1. januar 2022 Faxe Kommunes nye centerchef for Center for Økonomi.

Jens Vedel Jørgensen kommer til Faxe Kommune fra en stilling som chefkonsulent i KOMPONENT. Men når han træder ind på sit kontor på rådhuset i Frederiksgade er han allerede et kendt ansigt hos de ansatte i Center for Økonomi, blandt cheferne i kommunens chefforum og direktionen.

Gennem de seneste fem måneder har Jens Vedel Jørgensen lært sine nye kolleger og Faxe Kommunes økonomi grundigt at kende. Han har nemlig været ansat i en midlertidig stilling i fraværet en centerchef på økonomi-området.

Her har han bidraget til at sikre det administrative arbejde med budget 2022, som byrådet efterfølgende vedtog i oktober 2021.

– Mit møde med Faxe Kommune har vist mig en åben og inspirerende direktion, et nyt og fagligt kompetent chefforum samt – og måske vigtigst af alt – kompetente og engagerende ledere og medarbejdere i budgetprocessen, siger Jens Vedel Jørgensen.

– Jeg ser et stort potentiale, og at ambitionen er rettet fremad efter en turbulent tid. Det ser jeg frem til at bidrage med fagligt og ledelsesmæssigt.

Jens Vedel Jørgensen fremhæver blandt andet, at hans faglige erfaring passer meget godt til en kommune, hvor der bliver skabt borgernære løsninger på tværs af centre. Den slags kræver særlige styringsredskaber, som kan understøtte denne måde at løse opgaver på.

Og så har han øje for, at udvikling af kommunen kræver et solidt og gennemsigtigt fundament – også gerne flere år frem i tiden. På den måde er det muligt at fremlægge forslag til politikerne om prioriteringer og investeringer, der rækker nogle år ud i fremtiden til gavn for borgerne.

Kommunaldirektør Carsten Riis ser frem til samarbejdet med den nye, fagligt stærke og erfarne centerchef.

– Jeg er meget glad for at kunne byde Jens Vedel Jørgensen velkommen til Faxe Kommune. Jens kommer med en solid kommunal erfaring inden for økonomi og styring, ligesom Jens har viden og indsigt i stort set alle de mange kommunale serviceområder. Med Jens som økonomichef får vi tilført en erfaren leder, der i samarbejde med byrådet, direktionen og resten af organisationen kan fortsætte udviklingen af Faxe Kommune, siger Carsten Riis.

Jens Vedel Jørgensen har blandt andet arbejdet som chefkonsulent i Kommunernes Landsforeningens Konsulentvirksmhed KLK og været repræsentant i KL’s budgetvejledningsudvalg, og han har været centerchef for økonomi- og styring i Ballerup Kommune.

Gennem en lang årrække har han specialiseret sig i at bistå skiftende kommuner i økonomisk analyse og talrige velfærdsområder, og han har spillet en aktiv rolle i implementering af nye metoder og arbejdsgange.

Jens Vedel Jørgensen bor i Smørup, er gift og parret har to voksne sønner.

I sin fritid ynder han at dyrke sport – og gerne med enten hjul eller sne under fødderne.

Kommentarer