Samfund

Ny skolestruktur med to distriktsskoler i stedet for tre i Faxe Kommune

Eleverne på Sofiendalskolen kan se frem til at få flere klassekammerater, når den nye skolestrukturplan gennemføres. Arkivfoto.

En ny skolestruktur i Faxe Kommune skal afhjælpe, at Nordskovskolen og Vibeengskolen i Haslev er overfyldte, mens der er god plads på Sofiendalskolen. Det sker ved fremadrettet at oprette færre klasser på de fyldte skoler og sætte et loft på antallet af elever i klasserne. Samtidig er ideen om en samlet skole til udskolingen i Haslev droppet.

Byrådet træffer den endelige afgørelse på næstkommende byrådsmøde.

Faxe Kommune skal fremover have to distriktsskoler i stedet for tre. Foreløbig er de navngivet NyVest og NyØst, men de kommende, nye skolebestyrelser er indbudt til at finde bedre navne. Også Specialskolens bestyrelse får mulighed for at navngive deres skole i samme ombæring.

NyVest vil bestå af Nordskovskolen, Sofiendalskolen, Terslev Skole og Vibeengskolen.
NyØst vil bestå af Bavneskolen, Hylleholtskolen, Karise Skole, Møllevangskolen og Rolloskolen.

Hvorfor ny skolestruktur?

Kort fortalt er Vibeengskolen og Nordskovskolen presset til bristepunktet, mens Sofiendalskolen i Haslev by har ledige klasseværelser.

Det løser den nye skolestruktur på sigt, fordi der bliver indført to slags kapacitetsloft.
Et loft som handler om antallet af elever pr. klasse og et loft som handler om antallet af klasser på Vibeengskolen og Nordskovskolen.

Fra august 2024 bliver der et loft på antallet af indskrevne børn i 0. klasserne på 24 børn på alle skoler i kommunen – dog op til 26 børn, hvis de bor i skolens nærområde. Ligeledes vil der fra og med skoleåret 2024/25 på Vibeengskolen maksimalt oprettes tre klasser pr. årgang og med færre børn i klassen end for nuværende.

Og fra august 2025 bliver der yderligere indført et loft på antallet af klasser i udskolingen på Nordskovskolen. Det begynder med, at der oprettes maksimalt fire 7. klasser fra skoleåret 2025/2026 – dermed går de fra fem klasser til fire klasser pr. klassetrin i udskolingen over en årrække.

Eleverne fra Terslev Skole skal som vanligt over på en anden skole efter endt 6. klasse.
Men i stedet for Nordskovskolen bliver det nu i udgangspunktet til Sofiendalskolen.

Også Vibeenskolen går kun til og med 6. klasse. Eleverne her bliver fordelt på Nordskovskolen og Sofiendalskolen, når de skal begynde i 7. klasse fra skoleåret 2025/2026.

Løsningen generer mindst muligt

– Vi har en bunden opgave her, fordi det er afgørende at sikre de bedst mulige trivsels- og læringsbetingelser for børnene. Det kan vi bedre, når vi udnytter kapaciteten bedre på skolerne i Haslev by, siger borgmester Ole Vive.

– Vi har lyttet til høringssvarene og hørt, at forældrene grundlæggende er enige i den præmis, at vi skal gøre noget ved vores kapacitetsudfordringer i Haslev. Men meget få har ønsket, at vi gik videre med en udskolingsskole på enten Sofiendalskolen eller Nordskovskolen. En løsning med et kapacitetsloft generer børn, forældre og ansatte mindst muligt, og dermed mener vi, at det er den bedste løsning i de givne omstændigheder, tilføjer Ole Vive.

Formanden for Børn & Læringsudvalget, Mikkel Dam, supplerer:

– Vi har i høringsprocessen lyttet os frem til, at der er stor forældre- og elevtilfredshed på Sofiendalskolen. Det er godt, at den kvalitet kommer flere til gode med denne struktur. Vi glæder os til at kunne understøtte den positive udvikling både her og på Faxe Kommunes øvrige skoler med den nye struktur. Nu skal vi have ro på strukturen, så vi sammen med vores dygtige ledere og medarbejdere på vores skoler kan fokusere på indhold, siger Mikkel Dam.

Skolen tættest på

I praksis vil de allerfleste elever komme på den skole, som ligger tættest på deres hjem.

Der vil i hvert fald blive taget størst muligt hensyn til, at et barn kan indskrives på den skole, som ligger i deres nærområde – det bliver dog under hensyn til kapacitetsloftet på den pågældende skole.

Og selvom der fortsat vil være mulighed for fritvalgs-ønsker, vil det fremover være i et lidt mere begrænset omfang.

To kriterier er afgørende for, om man kan få sit ønske opfyldt.
Det ene er, om man har søskende på skolen i forvejen.
Det andet er afstand mellem hjemmet og skolen – i fugleflugtslinje.

Med byrådets vedtagelse af skolestrukturen går et arbejde i gang i forhold til valg af nye skolebestyrelser, ligesom der skal ses på placering af modtageklasser og specialklasserne.

Kommentarer