Livsstil og forbrug

Nyt i sagen om PFAS og kød fra Faxe Kogræsserlaug

Kød fra Faxe Kogræsserlaug må gerne spises.

Kød fra kvæg, som har græsset nedstrøms Faxe Renseanlæg må gerne spises er nu konkluderet – det drejer sig om kvæg fra Faxe Kogræsserlaug. 

Analyser af kød, som var opbevaret på frys, viser nemlig ingen PFAS. 

I begyndelsen af maj frarådede Fødevarestyrelsen at spise kød fra Faxe Kogræsserlaug ud fra et forsigtighedsprincip. Der var nemlig fundet PFAS i vand udledt fra Faxe Renseanlæg. 

Kogræsserlauget er orienteret om denne analyse af kødet.

I samme anledning frarådede Fødevarestyrelsen at spise fisk fanget i Faxe Å. Det gælder fortsat. 

 

Kommentarer