Faxe by

Spidskandidat & Bestyrelsesmedlem SF-FAXE Michelle Frese har ordet

Foto: Privat

Den 8. marts, kvindernes internationale kampdag, giver mig altid anledning til at overveje, om vi fortsat går i retning af mere ligestilling. 

Ansætter vi fortsat efter køn i stedet for kvalifikationer, skal kvinder fortsat præstere bedre end mænd for at bevise deres kvalifikationer og foretrækkes mænd fortsat til ledende stillinger? Forskning viser, at denne ulighed fortsat lever i bedste velgående.

De samme spørgsmål kan man rejse i politiske sammenhænge, når det kan konstateres, at kun hver tredje medlem af kommunalbestyrelserne er en kvinde og kun 13 ud af 98 borgmestre er en kvinde.

Faxe Byråd har 25 medlemmer, heraf 10 kvinder, altså en repræsentation på 40 procent. Blandt udvalgsformændene udgør kvinderne 3 ud af 7, altså ca. 43 procent. Tilsyneladende er vi så på vej mod bedre kvinderepræsentation i Faxe Byråd, når kvinderepræsentationen trods alt er bedre end landsgennemsnittet. Der er dog et stykke vej tilbage, og det skal vi prøve at ændre- gerne tværpolitisk. 

Så jeg håber på, at alle partier ved Byrådsvalget til november, gør sig store anstrengelser for at opstille rigtigt mange kvinder – og vel at mærke, højt på opstillingslisterne. 

Når jeg følger Byrådsmøderne fornemmer jeg klart, at der er forskelle i tiltalen mellem mændene og mellem mændene og kvinderne. Mænd henviser f.eks. oftere til andre mænd, end de henviser til kvinderne, uagtet indlægget havde samme indhold. Måske utilsigtet, men dog en tendens. Det ændres helt sikker, den dag kvinder er i flertal i Byrådet.

Hvorfor lægger vi i SF så stor vægt på ligestilling? Det gør vi hovedsageligt fordi vi mener, at ligestilling fører til ligeværd. Vi vil altid kæmpe for, at alle mennesker skal opfatte sig som ligeværdige i vores fælles samfund. 

Alle mennesker skal også have mulighed for at byde ind som ligeværdige i fællesskabet, uanset evner og ressourcer og her er ligestilling en af de mest oplagte forudsætninger.

Jeg ønsker alle, såvel mænd som kvinder, en rigtig god 8. marts

 

Spidskandidat & Bestyrelsesmedlem SF-FAXE

Michelle Frese

Breddammen 1

4653 Karise

Kommentarer