Livsstil og forbrug

Svindlen med offentlige ydelser slog rekord i 2021

Faxe Kommunes kontrolgruppe fandt snyd for et rekordhøjt beløb i 2021. 10,2 millioner kroner blev der svindlet for. 

Det er alt fra en sygemeldt borger, som på danske sygedagpenge arbejdede med gadebørn i Mellemøsten, en borger som uretmæssigt tog sygedagpenge med til Østeuropa og en borger, som snød med skattebetaling og enligydelser.

Coronakrisen gjorde benspænd for Faxe Kommunes kontrolgruppe i 2021 – især på sager om selvstændige, der fortsatte med at arbejde, mens de modtog sygedagpenge. Den gruppe var svær af føre kontrol med under nedlukningen i begyndelsen af året. 

Men på trods af begrænsningerne lykkedes det alligevel kontrolgruppen af afdække snyd med overførsler fra det offentlige på svimlende 10,2 millioner kroner. 

De knap ni millioner dækker over, at kommunen sparer pengene fremadrettet, fordi de ikke skal udbetales længere. Resten, de cirka 1,4 millioner kroner er der et tilbagebetalingskrav på. 

Det svarer til godt en million kroner mere i svindel med ydelser i 2021 end året før. 

– Man tror næsten ikke, det er muligt, at den sociale svindel fortsætter sin himmelflugt. Det er simpelthen ikke i orden, at folk forsøger at rage mere til sig, end de er berettiget til – det er penge, som forsvinder fra fællesskabet. Jeg er overordentlig tilfreds med kontrolgruppens arbejde, om end det er trist, at den slags kontrol er nødvendigt. Men vi holder fast i vores indsats. Der er rigeligt at bruge pengene på – til alles glæde, siger René Tuekær (L), formand for Plan & Kulturudvalget, som netop har fået fremlagt kontrolgruppens årsrapport for 2021. 

– Vi vurderer sagerne konkret med henblik på, om de skal politianmeldes, fortæller Benny Agergaard, center for Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. 

– I en sag som kom for retten i 2021 blev en borger dømt for i en periode på otte måneder at modtage 119.000 kroner i kontanthjælp, mens vedkommende tjente 300.000 kroner på arbejde ved siden af. Det gav fem måneders betinget fængsel og 100 timers ulønnet samfundstjeneste. Det er alvor, når man snyder det offentlige på den måde, tilføjer Benny Agergaard.

Sager fra 2021

Sagerne er alle anonymiseret og enkelte faktuelle kendsgerninger er ændret af hensyn til de involverede borgeres krav på anonymitet og kontrolgruppens tavshedspligt.

Sygemeldt borger med social angst arbejdede med gadebørn i Mellemøsten

En borger stod med sin kuffert i paskontrollen i Kastrup da fælden klappede en dag i 2021. 

Borgerens pas viste, at det ikke var første gang, vedkommende havde undladt at oplyse om udlandsophold under sin sygemelding. To gange var borgeren under pandemien rejst til Mellemøsten i længere perioder for at arbejde med gadebørn – med en sygemelding på grund af angst og altså med sygedagpenge på lommen. 

Da man som klar hovedregel ikke kan modtage sygedagpenge ved ophold i udlandet, indkaldte kontrolgruppen borger til en samtale.

Borgeren erkendte ikke at have oplyst jobcenteret om sine udlandsrejser og frivillige arbejde. 

Efter samtalen blev det vurderet, at trods sin social angst havde borger kompetencer, som sagtens og med det samme kunne benytte på det ordinære arbejdsmarked.

Derfor stoppede udbetaling af sygedagpenge også, og Faxe Kommune rejste krav om tilbagebetaling af de uretmæssigt modtagne sygedagpenge. 

Sygedagpenge til Østeuropa

Der har i Danmark i mange år har været stor efterspørgsel på arbejdskraft inden for en bred vifte af erhverv. I den forbindelse er der kommet mange borgere fra Østeuropa for at bidrage til den danske produktion og styrkelse af vores velfærdssystem.

I et tilfælde kom en borger til Danmark for otte år siden sammen med sin familie for at arbejde. Vedkommende blev sygemeldt i 2020. Det var svært at komme i kontakt med borgeren, så kontrolgruppen gik i gang med at undersøge sagen. 

Det viste sig, at vedkommende havde opholdt sig i hjemlandet under det meste af sin sygeperiode, og det må man ikke, uden det er godkendt. Jobcentret stoppede udbetalingen, og der blev rejst krav om tilbagebetaling af over 100.000 kroner.  

Efter udløb af klagefristen bliver sagen politianmeldt for socialt bedrageri.  

Snyd med både skattebetaling og enligydelser

Uregistrerede indtægter i større stil og ikke reelt enlig forsørger! – det skal man huske at orientere SKAT og kommunen om, når man har indkomst fra det offentlige.

En borger kom tilfældigvis i kontrolgruppens søgelys i forbindelse med behandling af en helt anden sag. Borgers tilstedeværelse på et udendørs loppemarked, hvor der skete salg af mærkevarer, gav kontrolgruppen anledning til en nærmere undersøgelse. 

Efter gennemgang af kontoudskrifter kunne kontrolgruppen konstatere, at borger havde anseelige indtægter fra salg af mærkevarer – både egne varer, men også salg for andre, hvorfra borgeren modtog provision af salget.  

Ved gennemgangen af kontoudskrifterne blev kontrolgruppen også opmærksom på et unaturligt forbrug – i dette tilfælde blev der stort set aldrig indkøbt madvarer og almindelige fornødenheder. 

Der måtte derfor være en anden person, der stod for indkøb til borger og tre børn.

Det viste sig at der gennem længere tid havde været en kæreste, godt nok med adressen hos en ven i en anden kommune. Borger og kæreste var i et forhold af en sådan karakter, at borger ikke kunne anses for reelt enlig, hvilket Udbetaling Danmark blev informeret om. 

Faxe Kommune har efterfølgende fremsat krav om tilbagebetaling af uretmæssigt modtaget kontanthjælp på 100.000 kroner. 

Der er indgivet anmeldelse til politiet for socialt bedrageri for samme beløb.

Fakta:

Årets samlede resultat blev 10,2 millioner kroner. De 8,8 millioner kroner er udtryk for, at man har stoppet udbetaling af ydelser, så kommunekassen ikke bliver malket uretmæssigt fremadrettet.

De 1,4 millioner kroner af det samlede resultat kræver kommunen tilbagebetalt.

Kontrolgruppen har sammenlagt haft 222 sager i 2021.

De 78 er behandlet færdigt – med effekt til følge: Der var desværre noget at komme efter.

Størstedelen af de resterende 116 sager er også blevet sagsbehandlet, dog uden økonomisk gevinst.28 sager er fortsat under behandling.

Kommentarer