Terslev

Tilladelse til 2 nye rentvandstanke hos Terslev Vandværk

Faxe Kommune har meddelt tilladelse efter Vandforsyningslovens § 21 til etablering af 2 nye rentvandstanke på Terslev Vandværk.

 

 

Kommentarer