Faxe by

Vi er vågnet op til en ny hverdag

Foto: Haslev handelstandsforening.

Danmark er nu mere eller mindre lukket indtil 17. januar.

Fra den 25. december 2020 blev det pålagt at alle udvalgsvarebutikker, også dem under 5000 m2. skal være lukket.
Der vil i hele perioden fortsat være åbent i dagligvarebutikker, som fx supermarkeder samt apoteker og butikker med medicinsk udstyr.

For politiet betyder det, at de skal håndhæve de gældende lukkeregler for erhverv,
og at politiet generelt i denne periode kontrollerer, om de gældende bekendtgørelser overholdes.

Kommentarer